Informare

Notificare privind confidenţialitatea datelor pentru pacienţi

 

Înaintea acordării actului medical, fiecare pacient are obligativitatea legală de a completa corect şi complet:

 • CHESTIONARUL DE EVALUARE A STĂRII GENERALE DE SĂNĂTATE.
 • CONSIMŢĂMÂNTU INFORMAT AL PACIENTULUI PENTRU ACORDAREA ACTULUI MEDICAL.
 • CONSIMŢĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

 

 1. MOTIVUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS CU CARACTER PERSONAL

Cadrul legislativ în baza căruia CLINICA DUO DENT SRL şi desfăşoară activitatea este reprezentat de:

 • Legea 46/2003 privind drepturile pacienţilor;
  Directiva EU 679/2016 privind Regulamentul GDPR;
 • Legea 129/2018 privind înfiinţarea şi organizarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1411/2016 privind Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice.

Potrivit art. 4 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr.679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr.  19L/04.05.2016, prin„prelucrare” se înţelege orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

CLINICA DUO DENT SRL se obliga să protejeze şi să prelucreze datele cu caracter personal ale pacienţilor pentru a putea furniza serviciul medical solicitat. Prelucrarea datelor cu caracter personal sunt reglementate prin Directiva EU 679/2016 şi Legea 129/2018 şi sunt necesare pentru a vă putea contacta pentru programare, pentru comunicarea unor informaţii medicale ulterioare şi pentru furnizarea serviciilor medicale de care aveţi nevoie.

Datele dvs medicale ne oferă informaţii legate de starea sănătăţii dvs. (diagnostic, tratament medicamentos, intervenţii chirurgicale, etc).

Furnizarea unui diagnostic medical şi/sau a unui tratament medical constituie baza legală pentru prelucrarea datelor dvs medicale.

Dacă în cabinetul nostru vă aflaţi într-o situaţie extremă/care va pune în pericol viaţa, vom folosi datele dvs medicale pentru a vă menţine sănătatea şi bunăstarea şi pentru a vă proteja interesele vitale.

 

 1. TIPUL DE DATE PE CARE LE PRELUCRĂM:
 • Nume, prenume, număr de telefon;
 • Adresa e-mail, adresa de domiciliu;
 • Cod Numeric Personal (CNP) – necesar în contractele cu firmele de asigurări, formulare angajaţi, etc;
 • Profesia, data naşterii, poze sau filmări intraorale şi extraorale, zona capului.

Aceste date le colectăm din 3 surse: a) de la dvs; b) de la alte persoane/instituţii (reprezentant legal, aparţinători); c) din activitatea noastră medicală.

 1. Daca furnizaţi în mod voluntar date de contact ale rudelor dvs/ale familiei dvs, aceste date vor fi folosite doar în caz de urgenţe sau când nu vă putem contacta.
 2. Vom colecta şi prelucra date de la alte clinici, instituţii, cabinete care v-au direcţionat către medicul dentist şi vom discuta cu acestea despre starea dvs de sănătate şi/sau tratamentul dvs dacă acest lucru este necesar, pentru a vă furniza serviciile medicale optime. Dacă diagnosticul medical şi/sau tratamentul pe care vi-l furnizăm sunt plătite de către un asigurator medical public său privat, trebuie să verificăm valabilitatea asigurării înainte de a vă furniza serviciul medical respectiv.
 3. În calitate de furnizor de servicii medicale avem obligaţia legală de a ne documenta cu atenţie asupra stării dvs de sănătate şi a serviciului medical oferit.

Pentru informaţii suplimentare privind datele pe care le procesam, vă rugăm să citiţi ANEXA nr. 1 de la prezenţa Notificare sau să ne întrebaţi.

 

3. CÂT TIMP VOM PASTRA DATELE DVS?

CLINICA DUO DENT SRL are obligaţia legală de a păstra datele dvs cu caracter personal şi medical pe toată durata desfăşurării actului medical şi pentru a se conforma normelor legale medicale, contabil-fiscale sau altor cerinţe legislative.

După încetarea obligativităţii legale de a vă păstra datele, CLINICA DUO DENT SRL  vă va şterge datele sau le vom anonimiza/pseudocripta.

Anonimizarea= procesul privind datele cu caracter personal (sau un set de date cu caracter personal) care face permanent imposibilă identificarea persoanei căreia i-au aparţinut datele cu caracter personal.

În situaţia în care se vor stoca în continuare datele dvs cu caracter personal (de ex. în scop statistic, de cercetare, pt despăgubiri, etc), SC  CLINICA DUO DENT SRL nu va şterge datele dvs, dar vă vom contacta pentru a vă informa legat de acest aspect.

Pentru perioada legală de păstrare a datelor dvs cu caracater personal vă rugăm să consultaţi ANEXA nr. 1.

 

 1. CU CINE ÎMPĂRTĂŞIM DATELE DVS?

În timpul relaţiei dvs cu CLINICA DUO DENT SRL vom împărtăşi informaţiile dvs cu:

 • Angajaţi ai CLINICA DUO DENT SRL. se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor dvs cu caracter personal prin angajaţii săi medici, asistenţi medicali, secretar/recepţioner, care sunt instruiţi privind cadrul legal şi obligaţiile fisei postului lor.
 • Terţi ai SRL CLINICA DUO DENT SRL (ex. contabilă, tehnicieni dentari), fără de care clinică nu şi-ar putea desfăşura activitatea.
 • Alţi furnizori de servicii medicale (alte clinici, cabinete medicale, medici de familie) sau instituţii cu care colaborăm pentru un diagnostic corect şi un tratament complet sau furnizori de servicii software şi hardware medical şi financiar, furnizori ai spaţiilor de stocare a documentelor pe suport de hârtie, etc.

Procesatorii de date acţionează în numele CLINICA DUO DENT SRL pe baza instrucţiunilor noastre scrise.

Împărtăşim datele dvs care sunt absolut necesare!

Obligaţiile CLINICA DUO DENT SRL sunt legate de:

 • LEGALITATE
 • ECHITATE (în scop medical şi de protecţie personală a clinicii)

Dacă doriţi să împărtăşim datele dvs cu cineva, vă sugerăm să aflaţi mai întâi cum şi în ce scop va procesa această persoană datele dvs cu caracter personal. Activităţile de procesare ale terţilor dvs sunt în afara sferei noastre de control şi responsabilitate.

TOTODATĂ, dorim să vă reamintim care sunt situaţiile în care putem furniza datele dvs cu caracter personal FĂRĂ A NECESITA ACORDUL DVS EXPRES:

 • Instanţelor judecătoreşti, atunci când există un proces în care ni se solicita actele şi datele pacientului, în baza unei adrese oficiale;
 • Organelor judiciare –Parchet şi Poliţie, doar când există un proces penal pe rol, iar datele sunt solicitate/avizate de procurorul de caz;
 • Autorităţilor statului competente în protejarea drepturilor minorului, atunci când avem o solicitare expresă în acest sens;
 • Colegiului Medicilor Dentişti din România şi CMDR teritoriale , atunci când există o anchetă disciplinară în curs;
 • Direcţiei de Sănătate Publică, atunci când există o anchetă de malpraxis în curs şi/sau situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la sănătatea publică;
 • Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate , atunci când există o solicitare expresă în cadrul unui control, cu respectarea prevederilor în vigoare;
 • Societăţilor de Asigurări, în conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr 136/1995, atunci când există o solicitare expresă din partea acesteia, la care ne transmit, prin copie, dovada acceptului expres al pacientului pentru furnizarea datelor medicale.

Pentru alte informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi ANEXA nr. 2 şi  ANEXA nr. 3.

 

 

 1. TRANSFERUL INTERNAŢIONAL DE DATE

În cazul în care este necesară transmiterea datelor dvs cu caracter personal unor destinatari din afară UE, vă vom contacta pentru acordul dvs în acest sens. Ne vom asigura că datele dvs cu caracter personal transmise în afara Uniunii Europene ajung la destinatari care beneficiază de o cunoaştere adecvată a Directivei UE 679/2016 şi că se utilizează aşa-numitele Reguli/Proceduri Corporative Obligatorii sau contracte UE standard.

Dacă trebuie să vă transferăm datele cu caracter personal într-o tară care nu este acoperită de o decizie adecvată a Comisiei Europene vă vom informa în prealabil despre acest transfer.

 

 1. PĂSTRAREA (STOCAREA) DATELOR DVS ÎN SIGURANŢĂ

Păstrarea în siguranţă a datelor dvs cu caracter personal este o prioritate pentru noi. Stocarea datelor dvs cu caracter personal de către noi sau de către terţi/furnizorii de servicii selectaţi de către noi se face cu cea mai mare grijă, fiind reglementată prin contractele dintre părţi. Atunci când furnizorii noştri procesează date cu caracter personal în numele nostru, avem nevoie de un nivel ridicat de protecţie, prin măsuri de securitate foarte stricte, împotriva pierderii şi utilizării incorecte, precum şi împotriva accesului sau transferului neautorizat.

 

 1. DREPTURILE DVS:
 • Dreptul de a solicita accesul la datele dvs cu caracter personal – aveţi dreptul să ştiţi că datele dvs cu caracter personal sunt procesate, prelucrate, stocate de noi şi că vă puteţi accesa aceste date şi puteţi cere informaţii despre scopul utilizarii acestor informaţii.
 • Dreptul de a solicita rectificarea datelor dvs cu caracter personal – aveţi dreptul să corectaţi/completaţi datele dvs cu caracter personal dacă sunt incomplete/incorecte.
 • Dreptul de a solicita stergerea datelor dvs cu caracter personal – aveţi dreptul de a solicita ştergerea acestor date în anumite circumstanţe, dacă nu există motive LEGALE pentru continuarea procesării.

Ştergerea datelor dvs cu caracter personal se va face la sfârşitul perioadei legale de stocare a actelor şi documentelor cu caracter medico-legal de 5  ani, deoarece primează PRINCIPIUL LEGALITĂŢII faţă de drepturile pacientului (INTERESUL LEGITIM)!

 • Dreptul de a solicita restricţionarea prelucrrii – puteţi solicita „blocarea” procesării/prelucrării datelor dvs cu caracter personal dacă este validă şi întemeiată şi nu interferează cu INTERESUL LEGITIM al CLINICA DUO DENT SRL Aceasta înseamnă că CLINICA DUO DENT SRL are dreptul să stocheze datele dvs cu caracter personal, dar nu vom avea dreptul să le procesăm în continuare.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – va permite să vă accesaţi şi să vă reutilizaţi datele în propriile scopuri şi în cadrul diferitelor servicii. Aveţi dreptul să primiţi şi să transferaţi cu uşurinţă o copie electronică a datelor dvs cu caracter personal şi să ne cereţi să o transferăm altui operator.

 

 1. DACĂ AVEŢI ÎNTREBĂRI:

Dacă aveţi întrebări sau doriţi mai multe informaţii, vă rugăm să ni le cereţi sau să ne contactaţi la adresa: Str Iuliu Maniu Nr. 35, Satu Mare, număr de telefon: +40771049041,

Adresa de e-mail : contact@clinicaduodent.ro

Raportarea încălcărilor prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal se poate face la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Bulevardul Gh. Magheru 28-30, sect. 1, Bucureşti; e-mail : anspdcp@dataprotection.ro

Cu toate acestea sperăm, bineînţeles, că puteţi discuta orice probleme în primul rând cu noi.

 

 

ANEXA 1- DATELE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE

 
Scopul procesării datelor de către noiTipul datelor cu caracter personalExemple de date cu caracter personalMotivele procesăriiPerioada de păstrare
Serviciul medicalDate de bază cu caracter personalNume, prenume, număr telefon mobil, adresa de email, domiciliulProgramarea, înregistrarea, identificarea pacientului, păstrarea contactului cu pacientul.15 ani
Detalii financiareDatele cardului de creditFinanţare şi plată.10 ani
Date medicalePrescripţie medicală, fişe medicale, diagnostic, adeverinţe.Siguranţa pacienţilor, confirmarea procedurii medicale corecte, furnizarea diagnosticului medical şi planificarea tratamentului medical.15 ani
Alte date cu caracter personalMedicul emitent al trimiteriiContactarea altor profesionişti din domeniul sănătăţii pt a vă oferi informaţii medicale pt o îngrijire optimă.5 ani
Date medicaleMedicul Contactarea altor profesionişti din domeniul sănătăţii pt a vă oferi informaţii medicale pt o îngrijire optimă. 5 ani

 

 

Anexa nr. 2 – Terţii cu care împărţim datele dvs cu caracter personal.

 
DomeniuSector activitateSub-sector activitateTip de activitateIdentitatea/locatia destinatarului
 Profesionişti în domeniul medicalDoctoriFurnizarea de servicii medicaleIn Romania
MedicalProfesionişti în domeniul medicalAlţi profesionişti în domeniul sănătăţiiFurnizarea de servicii medicale, oferirea unei a două păreri, dacă este cazul.In Romania
 Profesionisti in domeniul consultantei medicaleRadiologOferirea unei a doua pareri, dacă este necesar.In Romania.
 Profesionisti in domeniul medicalTehnician dentarFurnizarea serviciilor de tehnica dentarăIn Romania.
Prestatori de serviciiExploatarea echipamentelor medicaleÎntreţinereIntretinerea echipamentelor medicaleMedident Exim SRL, Terradent SRL, DDI SRL.
Tehnologia informatiilorComunicare electronicaE-mailuriOperarea si gazduirea sistemului de e-mailCMI/ SRL CLINICA DUO DENT. Yahoo.mail, gmail.com
 Software medicalSistem de informatii radiologiceInregistrarea pacientilor, programarea,generarea datelor de consult si a diagnosticului,suport pt facturare, distribuirea raportului medical.SPS Stoma
 Furnizor de software financiarContabilitateFacturarea costurilor medicale.Firma Stefanida expert SRL.
 OperareUtilizarea infrastructurii ITAsigurarea disponibilitatii datelorSPS Stoma Departamentul IT.
 SuportSuport pt utilizatoriAsigurarea disponibilitatii datelorDepartamentul IT, SPS Stoma
  Suport pt sistemMentenanta softwareSPS Stoma,etc……….
 Stocarea datelorBack-up-ul datelorSecurizarea disponibilitatii datelorDepartamentul IT, SPS Stoma,
SecuritateMonitorizarea spatiilorOperarea CCTVInregistare videoDepartamentul IT, CMI/SRL CLINICA DUO DENT
Asigurator de sanatateAsigurari de sanatate privateFinantareConfirmarea valabilitatii asigurariiNA
Institutie financiaraBancaPlataProcesarea platilor prin card de credit sau card de debitBanca Transilvania
MedicalAmbulantaTransportul pacientilor la/de la centrul nostruSalvare 112
 Medicul/Organizatia medicala emitente a trimiteriiFurnizarea de trimiteri pentru pacientiMedic/Organizatia emitenta
Autoritati publiceAutoritati medicale, Politia, Instante judecatoresti, Organe judiciare,alte autoritati publice.Exercitarea puterii de investigatieSPCLEP, DSP, CMDR judet SM,  Parchet.
AuditAudit internExaminarea registrelor contabile 
ComunicareServicii de telefonie, internet.Operarea si gazduirea sistemului de telefonie si internetOrange, Rds-Rcs